Wij ontzorgen uw graag met het onderhoud van uw CV-ketel!

De status van uw CV-ketel

Elke fabrikant van gasgestookte toestellen adviseert om minimaal eens per twee jaar onderhoud te laten plegen aan hun toestellen. Een slecht afgesteld toestel brengt namelijk hogere stookkosten met zich mee, is ook nog eens een zwaardere belasting voor het milieu, en kan gevaarlijk zijn door een te hoge concentratie koolmonoxide uitstoot. Tevens komen bij het onderhoud gebreken sneller aan het licht, zodat de servicemonteur hier sneller op in kan spelen, en eventuele schade kan beperken.

Wilt u zeker zijn van een veilige en energiezuinige werking van uw CV-ketel? Kies dan voor een Service of Onderhoudscontract van Willems Installatieservice. Daarmee wordt uw CV-ketel periodiek onderhouden en bent u zeker van een warm en veiling onderkomen.

Kies het service- & onderhoudscontract dat bij u past!

Wilt u direct een onderhoudscontract afsluiten voor uw cv-ketel? Met een cv-onderhoudscontract voorkomt u grote reparaties aan uw cv-ketel, heeft uw ketel een hoger rendement en een langere levensduur en bespaart u energie.

Direct afsluiten? Vul dan ons aanmeldformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Maak uw keuze uit onderstaande cv-onderhoudscontracten:

Servicecontract


DIRECT AFSLUITEN

€ 164,- per jaar

 • Periodiek onderhoud
 • Geen voorrijkosten
 • 24/7 storingsservice
 • Geen arbeidsloon*

 

Onderhoudscontract


DIRECT AFSLUITEN

€ 104,- per jaar

 • Periodiek onderhoud
 • Geen voorrijkosten
 • 24/7 storingsservice

 

Eenmalige onderhoudsbeurt


AFSPRAAK MAKEN

€ 149,- per keer

Liever geen contract?
Kies voor een eenmalige onderhoudsbeurt.

 

 • Prijzen zijn per jaar en inclusief BTW.
 • Prijzen geldig voor CV-ketels ≤ 40 kW. Voor CV-ketels > 40kW of CV-ketels in combinatie met WTW-unit of mechanische afzuiging meerprijs in overleg.
 • Onderhoudstermijn op basis van één keer per 24 maanden.
 • Jaarlijks onderhoud is mogelijk tegen een meerprijs van € 54,- per jaar.
 • Toestellen ouder dan 10 jaar worden automatisch omgezet naar een onderhoudscontract.
 • Bekijk onze Algemene Voorwaarden voor onderhoudscontracten.

*Arbeidsloon voor het verhelpen van storingen binnen de mantel van de CV-ketel tot een maximum van 2 uur per storing.

Appartementen

Wil u onderhoud aanvragen voor een appartement? Lees dit eerst:

Woningen in appartementencomplexen zijn vaak voorzien van een collectieve rookgasafvoer (RGA) waar per woning een CV-ketel op aangesloten is. Met de invoering van de nieuwe Gasketelwet per 1 april 2023 mogen we de installatie na uitgevoerde werkzaamheden alleen (opnieuw) in bedrijf stellen wanneer de installatie als geheel is gecontroleerd en veilig bevonden.

Woont u in een appartement dan moet de VVE er voor zorgen dat gemeenschappelijke rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer in orde zijn, wij zijn verplicht het bewijs van keuring van het kanaal aan ons dossier toe te voegen. Wij voeren dus alleen werkzaamheden bij de CV-installatie van uw appartement uit als u dit bewijs van de VVE vooraf kunt overleggen.

Onderhoudscontract

In het abonnement zijn inbegrepen:

 • Periodiek onderhoud, met een interval van 24 maanden
 • Voorrijkosten
 • 24/7 storingsservice*

* In geval van storingen aan een toestel en / of randapparatuur zullen wij binnen 24 uur na de melding van de storing trachten de storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.

Niet in het onderhoudscontract opgenomen:

 • Uurloon voor het verhelpen van storingen
 • Uurloon voor reparatie van onderdelen van enige aard
 • Onderdelen van enige aard
 • Het vegen van schoorsteen en/of rookgasafvoerkanalen
 • Het vervangen, ontkalken of chemisch reinigen van de warmtewisselaar
 • Alle kosten voortvloeiende uit milieubelastende materialen/maatregelen met betrekking tot reeds   bestaande situaties
 • Kosten als gevolg van onjuist handelen aan toestellen en/of installatie, alsmede overmacht.

Om in te stappen in het abonnement wordt geen maximum leeftijd van het toestel gehanteerd. Willems Installatieservice behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een abonnement aan te gaan.

Servicecontract

In het abonnement zijn inbegrepen:

 • Periodiek onderhoud, met een interval van 24 maanden
 • Verhelpen van storingen binnen 24 uur
 • Voorrijkosten
 • Uurloon voor zowel onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel.
 • Maximaal 2 uur per storing met een maximum van 5 storingen per jaar.

Niet in het service contract opgenomen:

 • Toestelonderdelen, randapparatuur en of installatie onderdelen van enige aard
 • Uurloon voor reparatie van randapparatuur en of installatie onderdelen van enige aard

Om in te stappen in het abonnement wordt een maximum leeftijd van 10 jaar van het toestel gehanteerd. Willems Installatieservice behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een Abonnement aan te gaan.

Wat gaan we doen bij onderhoud?

 • Het onderhouden en inspecteren van uw cv-ketel comform de richtlijnen van de fabrikant:
 1. Het reinigen en afstellen van uw toestel
 2. Het reinigen van de warmtewisselaar
 3. Het reinigen van de brander en eventuele waakvlambrander
 4. Controle van de ionisatiepen/ontstekingselektrode
 5. Controle van het expansievat en overstortventiel
 6. Het reinigen van de sifon
 7. Testen van de regel-, en beveiligingsthermostaten
 8. Testen van de warmwatervoorziening
 9. Testen van de kamerthermostaat
 10. Controle op juiste verbranding
 11. Controle op eventuele lekkages
 12. Controle van de waterdruk, en indien nodig bijvullen
 • Het visueel inspecteren van de opstellingsruimte, de randapparatuur en de rookgasafvoer
 • Informeren over;
 1. De uitgevoerde werkzaamheden en de bevindingen m.b.t. de staat van de cv-ketel in relatie tot de te verwachten kosten cq. levensduur
 2. Onvolkomenheden aan de opstellingsruimte ten aanzien van (brand)veiligheidheid en ventilatie
 3. Onvolkomenheden in de installatie die de goede werking van het toestel ongunstig kunnen beïnvloeden

Zelf oplossen van een storing

Als u water hoort stromen in uw radiator, de radiator hoort kloppen/tikken, dan is het wellicht nodig om de CV-ketel bij te vullen en de radiator te ontluchten.

Bekijk ook onze instructie, zodat u zelf uw CV-ketel kunt bijvullen en/of uw verwarming kunt ontluchten:

Instructie CV-ketel bijvullen

Instructie verwarming ontluchten

Wilt u ook zorgeloos genieten? Vul dan het aanmeldformulier in en sluit nu direct online een onderhoudscontract of een servicecontract af.

Direct een contract afsluiten

Toestel 2 aanwezig?*

Wenst u een afwijkende onderhoudsfrequentie*

* Om u goed van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u deze velden even in te vullen.

** Bij iedere contractvorm is standaard periodiek onderhoud op basis van 1 maal per 24 maanden inbegrepen.

Wanneer u bij ons een contract afsluit gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Daarnaast willen wij u er op attenderen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie over ons privacybeleid.